Typ 570, versenkbarer Beschlag

Anschlussdaten Motor:
230V AC/50Hz; 345W
Produkt
versenkbarer_beschlag-frontscheibenmechanik_b.pdf
Anschlussdaten Motor:
230V AC/50Hz; 345W

Anmeldung